Oferta dla firm

Prawo spółek handlowych:

 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), przygotowywanie dokumentów do zarejestrowania zmian w KRS,
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu,
 • reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, zmiana wysokości
 • kapitału zakładowego,
 • obsługa procesu związanego ze sprzedażą akcji lub udziałów, reprezentacja podmiotów w postępowaniu
 • upadłościowym,
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniu
 • gospodarczym przed sądami powszechnymi.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • zastępstwo procesowe w sporach sądowych z zakresu prawa pracy,
 • postępowanie o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu
 • nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • przygotowywanie dostosowanych do potrzeb Klienta regulaminów prawa pracy, regulaminów
 • wynagradzania, regulaminów BHP, prowadzenie spraw o nabycie uprawnień
 • emerytalnych lub rentowych.

Prawo własności intelektualnej:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o odszkodowania z tytułu
 • szkód spowodowanych naruszeniem norm konkurencji,
 • doradztwo prawne w zakresie rejestracji patentów i znaków towarowych w procedurach krajowych
 • i międzynarodowych,
 • postępowania z zakresu prawa własności przemysłowej i praw autorskich.

Prawo administracyjne:

 • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracyjnymi i sądownictwem administracyjnym,
 • sporządzanie skarg w związku z działalnością organów administracji i jednostek samorządu
 • terytorialnego.

Prawo medyczne:

 • kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych związaną z odpowiedzialnością odszkodowawczą podmiotu leczniczego z tytułu nienależytego udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • doradztwo prawne w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji podmiotów leczniczych,
 • reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie za błąd lekarski,
 • reprezentowanie podmiotu leczniczego w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami gospodarczymi, tj. hurtowni, dostawcy leków oraz sprzętu medycznego.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.